KHÁCH HÀNG TÌM VIỆC NHANH

Manufacturer of precision stamped metal parts. It provides vertically integrated precision manufacturing services, including design and product development, prototyping services, tool and die fabrication, mass production, plastic injection moulding and mechanical sub-assembly services to a wide base of customers.
Chia sẻ
KHÁCH HÀNG TÌM VIỆC NHANH đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn