Công Ty TNHH Sonion Việt Nam

Là công ty sản xuất với vốn đầu từ 100% nước ngoài (Châu Âu). Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện với tiêu chí đề cac giá trị con người.
Chia sẻ
Công Ty TNHH Sonion Việt Nam đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn