Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 24 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn

Website: saigonquynhonhotel.com.vn

Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Khách sạn (4 sao tiêu chuẩn quốc tế), Nhà hàng, tổ chức hội nghị,... được thành lập từ năm 2003 với qui mô 148 phòng khách.

Tài khoản chưa xác thực

Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn