Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường -Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 41A, Phú Diễn - Cầu Diễn - Hà Nội

Website: http://kinhte.hunre.edu.vn

Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, được thành lập từ năm 2008. Mặc dù mới thành lập được 3 năm nhưng Khoa đang ngày càng lớn mạnh và phát triển. Hiện nay khoa đang có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí:: Yêu cầu chung: - Sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các trường đại học đúng chuyên ngành cần tuyển dụng; - Sức khỏe tốt, hình thức ưa nhìn; - Trình độ tiếng Anh, Tin học: Tiếng Anh trình độ C, thành thạo tin học văn phòng; Yêu cầu cụ thể tương đương với từng vị trí: - Giảng viên theo các chuyên ngành: STT Ngành tuyển dụng Số lượng (dự kiến)
1 Tài chính - Ngân hàng 3
2 Kế toán 6
3 Kiểm toán 2
4 Quản trị kinh doanh 3
Công việc: Giảng dạy và thực hiện các công việc khác dưới sự phân công điều động của khoa và nhà trường

Tài khoản chưa xác thực

Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường -Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn