Khoa Kinh tế tài nguyên và môi trường - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, được thành lập từ năm 2008. Mặc dù mới thành lập được 3 năm nhưng Khoa đang ngày càng lớn mạnh và phát triển. Hiện nay khoa đang có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí:: Yêu cầu chung: - Sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các trường đại học đúng chuyên ngành cần tuyển dụng; - Sức khỏe tốt, hình thức ưa nhìn; - Trình độ tiếng Anh, Tin học: Tiếng Anh trình độ C, thành thạo tin học văn phòng; Yêu cầu cụ thể tương đương với từng vị trí: - Giảng viên theo các chuyên ngành: STT Ngành tuyển dụng Số lượng (dự kiến)
1 Tài chính - Ngân hàng 3
2 Kế toán 6
3 Kiểm toán 2
4 Quản trị kinh doanh 3
Công việc: Giảng dạy và thực hiện các công việc khác dưới sự phân công điều động của khoa và nhà trường
Chia sẻ

Việc làm Khoa Kinh tế tài nguyên và môi trường - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển dụng

Đã tìm thấy 1 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Khoa Kinh tế tài nguyên và môi trường - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn