Kindy City International Preschool tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 68 Trần Quốc thảo, Q3

Website:

Chúng tôi là một trường Mầm Non hoạt động theo mô hình đào tạo song ngữ kết hợp Khung Chuẩn của chương trình Mầm Non Hoa Kỳ và Chương trình Mầm Non Việt Nam. Nhắm tới sự phát triển toàn diện của trẻ, nhà trường chú trọng xây dựng không chỉ các kiến thức hay năng lực trí tuệ, thể chất mà còn đặc biệt chú trọng hình thành nhân cách và những kỹ năng sống cần thiết ngay từ những năm đầu đời.

Để xây dựng mục tiêu này, chúng tôi tìm kiếm các ứng viên năng động, sáng tạo đồng thời nhiệt tình, tâm huyết với chương trình đào tạo của Bậc học Mầm Non.

Tài khoản chưa xác thực

Kindy City International Preschool Tuyển dụng

Đã tìm thấy 1 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Kindy City International Preschool

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Nhân Viên Marketing & Event

Kindy City International Preschool

Hồ Chí Minh 7-10 triệu 06-07-2017

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn