MARVEL HOUSE INTERNATIONAL PRE-SCHOOL

Được thành lập với mục tiêu cung cấp một nền giáo dục mầm non tốt nhất cho trẻ em Việt Nam, trường mầm non quốc tế Marvel house - Ngôi Nhà Kỳ Diệu luôn phấn đấu với niềm tin rằng: "Mỗi trẻ em là tương lai của chúng ta".

Những năm học mầm non là vô cùng quan trọng trong việc định hình tính cách của trẻ. Tại Marvel house, chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện để phát triển tối ưu tiềm năng ở mỗi trẻ. Vì lẽ đó, chúng tôi mong muốn cung cấp một môi trường học tập chuẩn mực với định hướng phù hợp và trang thiết bị học tập hiện đại để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của trẻ. Chúng tôi chú trọng vào việc trang bị cho trẻ một nền tảng vững chắc để bước vào bậc giáo dục tiểu học, và cung cấp cho các em những giá trị cốt lõi để thành công trong cuộc sống.

Ba giá trị cốt lõi tại Marvel house:

Xây dựng tính cách / Khám phá tài năng / Rèn luyện kỹ năng sống

Xây dựng tính cách

· Phương pháp sáng tạo cùng các hoạt động phát triển toàn diện được xây dựng nhằm phát huy những tính cách tốt đẹp ở trẻ.

· Tích cực củng cố và chia sẻ giúp trẻ nâng cao khả năng học hỏi.

· Xây dựng nhận thức để trẻ có khả năng nhận biết những tính cách không tốt đẹp.

Khám phá tài năng

· Môi trường học tập cùng cơ sở vật chất tiêu chuẩn và hiện đại, khơi nguồn cảm hứng cho trẻ khám phá tài năng độc đáo của mình.

· Giáo viên được đào tạo chuyên biệt nhằm tập trung vào việc phát huy tiềm năng ở mỗi trẻ.

· Chương trình giảng dạy tập trung song song vào cả hai lĩnh vực: nhận thức và sáng tạo.

Rèn luyện các kỹ năng sống

· Trang bị cho trẻ những kỹ năng sống đã được chọn lựa phù hợp với thực tế.

· Các hoạt động được thiết kế đặc biệt giúp trẻ hình thành nên các kỹ năng trong cuộc sống hằng ngày.

Chúng tôi nhận ra và tin rằng trẻ em luôn có óc tò mò, năng động và cạnh tranh trong khả năng học hỏi và phát triển. Niềm tin này đã định hình cho chúng tôi thiết kế và phát triển môi trường học tập cùng tất cả các hoạt động đi kèm. Mục đích tối ưu là xây dựng và định hướng để mỗi trẻ đi theo một lộ trình phát triển lâu dài của mình, giúp trẻ hiểu được vai trò của mình như một thành viên trong gia đình, hiểu được trách nhiệm của mình như một cá nhân trong xã hội và với thế giới.
Chia sẻ
MARVEL HOUSE INTERNATIONAL PRE-SCHOOL đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn