MIDAS LOGISTICS CO.,LTD

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
- Chi tiết: Dịch vụ thông quan (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không)
- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
- Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương, trừ vận tải nội địa, chi tiết
- Bán và tiếp thị dịch vụ vận tải biển qua giao dịch trực tiếp với khách hàng, từ niêm yết giá tới lập chứng từ
Chia sẻ
MIDAS LOGISTICS CO.,LTD đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn