Ms Huơng Ngân Hàng VP Bank tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 9 Đoàn Văn Bơ Quận 4

Website: http://www.vpb.com.vn

Ngân hàng Thương mại Cổ phần các Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBANK) được thành lập theo Giấy phép hoạt động số 0042/NH-GP của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 12 tháng 8 năm 1993 với thời gian hoạt động 99 năm.

Tài khoản chưa xác thực

Ms Huơng Ngân Hàng VP Bank đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn