New Star English Center (Trung tâm ngoại ngữ Ngôi Sao Mới - CN Quận 3 Cty TNHH ĐT PT Trí Tuệ Việt Nam V.I.D)

New Star English Center (Trung tâm ngoại ngữ Ngôi Sao Mới - CN Quận 3 Cty TNHH ĐT PT Trí Tuệ Việt Nam V.I.D)
Địa chỉ: 33 Đường Số 3 Cư Xá Đô Thành, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm chuyên đào tạo giao tiếp cho người...
Chia sẻ

Việc làm New Star English Center (Trung tâm ngoại ngữ Ngôi Sao Mới - CN Quận 3 Cty TNHH ĐT PT Trí Tuệ Việt Nam V.I.D) tuyển dụng

Đã tìm thấy 1 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty New Star English Center (Trung tâm ngoại ngữ Ngôi Sao Mới - CN Quận 3 Cty TNHH ĐT PT Trí Tuệ Việt Nam V.I.D)

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn