NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG - CN TP HCM tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 290 Lãnh Binh Thăng, P.11, Q.11, TP. HCM

Website:

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - CN TP HCM
Khối Trung Tâm Bán Miền Nam 1 - Hội Sở
Đang tuyển dụng đợt 1 đầu năm 2017 Với các vị trí Như:
1. Nhân viên quan hệ KHCN
2. Chuyên viên quan hệ KHCN


Chia sẻ
Tài khoản chưa xác thực

NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG - CN TP HCM đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn