Hướng dẫn thao tác Người tìm việc

Hướng dẫn nộp hồ sơ

Để nộp hồ sơ vào vị trí mong muốn, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Tại chi tiết tin tuyển dụng, bạn thực hiện click vào nút "Nộp hồ sơ" 

Bước 2:  Màn hình chuyển đến "Nộp hồ sơ ứng tuyển", bạn thực hiện chọn hồ sơ muốn nộp và bấm "Nộp hồ sơ" để chuyển đến tay nhà tuyển dụng.

Có 3 cách lựa chọn hồ sơ để nộp:

  • Cách 1: Nếu bạn chưa có hồ sơ trên Tìm Việc Nhanh, bạn có thể chọn tạo hồ sơ từng bước theo mẫu của Tìm Việc Nhanh và gửi đến Nhà tuyển dụng 

  • Cách 2: Nếu bạn đã có hồ sơ trên Tìm Việc Nhanh, bạn chọn hồ sơ đã tạo gửi đến Nhà tuyển dụng.

  • Cách 3: Nếu bạn đã có file hồ sơ tại máy tính, bạn tải file hồ sơ đính kèm từ máy tính để gửi đến Nhà tuyển dụng. 

Bước 3: Thực hiện bấm "Nộp hồ sơ" và màn hình chuyển đến trang thông báo nộp hồ sơ ứng tuyển thành công

Như vậy bạn đã hoàn thành xong việc nộp hồ sơ vào vị trí mong muốn.

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ Người tìm việc của Tìm Việc Nhanh:

Điện thoại: 024 7309 2828 hoặc 028 7109 2828

Email: ntv@timviecnhanh.com

Chúc bạn sẽ nhanh chóng tìm được công việc phù hợp từ Timviecnhanh.com.

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn