Phòng đào tạo trường TC KT-KT Bắc Thăng Long tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Kim Chung -Đông Anh -Hn

Website: bacthanglong.edu.vn

Là trường đào tạo nghề bacthanglong.edu.vn

Tài khoản chưa xác thực

Phòng đào tạo trường TC KT-KT Bắc Thăng Long đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn