Phòng đào tạo trường TC KT-KT Bắc Thăng Long tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Kim Chung -Đông Anh -Hn

Điện thoại: 0904602188

Website: bacthanglong.edu.vn

Là trường đào tạo nghề bacthanglong.edu.vn

Tài khoản chưa xác thực

Phòng đào tạo trường TC KT-KT Bắc Thăng Long Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Phòng đào tạo trường TC KT-KT Bắc Thăng Long

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn