Qũy Tín Dụng Nhân Dân Cơ Sở Tây Sài Gòn

Quỹ tín dụng Tây Sài Gòn tiền thân là QTDND Phạm Văn Hai hoạt động từ ngày 18/06/2007 dưới sự cấp phép và quản lý của Ngân hàng Nhà nước và sự giám sát của chính quyền địa phương
Tiêu chí hoạt động của Quỹ: “VÌ CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN”
Hoạt động của Quỹ liên tục đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, chuẩn hóa chất lượng để phục vụ tốt nhất cho người dân trên địa bàn.
Chia sẻ
Qũy Tín Dụng Nhân Dân Cơ Sở Tây Sài Gòn đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn