Quỹ Tình Thương (Quỹ TYM) - Hội LHPN Viêt Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Tầng 3 nhà B, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 04.37281003

Website:

Quỹ Tình Thương (TYM) là đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho phụ nữ nghèo ở khu vực nông thôn.

Tài khoản chưa xác thực

Quỹ Tình Thương (Quỹ TYM) - Hội LHPN Viêt Nam Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Quỹ Tình Thương (Quỹ TYM) - Hội LHPN Viêt Nam

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn