SACOMBANK-SBJ - Cty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý NH Sài Gòn Thương Tín

Ngày 28.11.2008 Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) chính thức được khai trương hoạt động. Cùng với sự phát triển của thị trường trang sức Việt Nam, nhu cầu kiểm định chất lượng các sản phẩm đá quý cũng sôi động hơn. Vì vậy, ngày 29.09.2009,...
Chia sẻ

Việc làm SACOMBANK-SBJ - Cty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý NH Sài Gòn Thương Tín tuyển dụng

Đã tìm thấy 2 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty SACOMBANK-SBJ - Cty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý NH Sài Gòn Thương Tín

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn