SCJ TV Shopping Co., Ltd tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 5Th Floor, Block B, Lot D. 01, Incubation Center, Tan Thuan Epz, Dist. 7

Điện thoại: 0839975242

Website: http://www.scj.vn

SCJ TV Shopping Co.,Ltd is a Joint Venture Company be***een CJ O Shopping (Korean) and SCTV (SAIGONTOURIST CABLE TELEVISION) which is specialized in professional Home Shopping business.
We provide a wide variety of products from Electric goods to household goods and commit to become the best optimum Shopping service provider for all customers.

Tài khoản chưa xác thực

SCJ TV Shopping Co., Ltd Tuyển dụng

Đã tìm thấy 2 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty SCJ TV Shopping Co., Ltd

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Công Nhân Kho (Làm Việc Tại Văn Lâm - Hưng Yên)

SCJ TV Shopping Co., Ltd

Hồ Chí Minh 5-7 triệu 28-02-2017
Công Nhân Kho (Khu Cn Sóng Thần 1- Bình Dương)

SCJ TV Shopping Co., Ltd

Hồ Chí Minh
Bình Dương
5-7 triệu 28-02-2017

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn