Siegreich Solution Inc

Siegreich Solutions Inc. được thành lập để cung cấp dịch vụ hỗ trợ chất lượng, phát triển sản phẩm và CNTT.

Tầm nhìn của chúng tôi là phát triển để trở nên cạnh tranh toàn cầu trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các công ty trò chơi trực tuyến trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ vẫn tập trung vào các mục tiêu của mình: liên tục cải thiện hiệu suất hoạt động, thể chế hóa chiến lược tăng trưởng và củng cố bảng cân đối kế toán.
Chia sẻ

Việc làm Siegreich Solution Inc tuyển dụng

Đã tìm thấy 1 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Siegreich Solution Inc

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên SEO Website

Siegreich Solution Inc

Hồ Chí Minh 12-15 triệu 10-06-2020

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn