Silverland Hospitality (Công ty TNHH Silverland Bến Thành)

Combining central locations with an unerring commitment to warm and heart-touching service, Silverland Hospitality has developed a portfolio of luxurious properties that captures the true essence of Saigon.

Tracing a captivating path through the heart of the ‘Pearl of the Far East’, Silverland’s eight hotels reflect the unique history and culture of this majestic metropolis with distinct designs, old-world flair and a commitment to making each and every guest arrival feel like a celebrated homecoming.

Eight properties. Eight distinctive locations. Eight great ways to experience the soul of Saigon.

We care, always!
Chia sẻ
Silverland Hospitality (Công ty TNHH Silverland Bến Thành) đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn