Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, Quận 1

Website: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn

Sở KH và Đầu tư TPHCM

Tài khoản chưa xác thực

Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn