Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, Quận 1

Điện thoại: 0838244399

Website: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn

Sở KH và Đầu tư TPHCM

Tài khoản chưa xác thực

Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn