Tạp chí điện tử Môi trường và Sức khỏe ( Moitruongvasuckhoe.vn) tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 6 Dãy A13 Khu đô thị Đầm Trấu, Hà Nội

Website: moitruongvasuckhoe.vn

Tạp chí điện tử Môi trường và Sức khỏe trực thuộc Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam,
Chức năng: Tạp chí Môi trường & Sức khỏe điện tử (Moitruongvasuckhoe.vn), Là tờ báo của trung ương, với nội dung phong phú, hấp dẫn phản ánh đa diện mọi mặt đời sống xã hội. Đồng thời cũng chia sẻ những đau thương mất mát do thiên tai dịch họa gây ra với cộng đồng do suy thoái và biến đổi khí hậu, phản ánh những vụ việc tiêu cực, những tệ nạn xã hội những việc làm ảnh hưởng không tốt đến môi trường sống như: rác thải công nghiệp, dùng hóa chất với thực phẩm ăn uống, chăn nuôi, trồng trọt, ô nhiễm môi trường công, nông nghiệp, môi trường văn hóa xã hội...

Tài khoản chưa xác thực

Tạp chí điện tử Môi trường và Sức khỏe ( Moitruongvasuckhoe.vn) đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn