TẠP CHÍ THƯƠNG HIỆU VIỆT tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 45 Hoa Mai, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

Website: www.thuonghieuviet.com

Là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, hoạt động trên lĩnh vực khoa học - công nghệ và sở hữu trí tuệ Tạp chí Thương hiệu Việt có chức năng, nhiệm vụ: Nghiên cứu triển khai, thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông Internet; Xây dựng và phát triển, quảng bá thương hiệu; đào tạo ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ để phát triển các chuyên ngành thuộc lĩnh vực trên; Chuyển giao kết quả và những tiến bộ khoa học - công nghệ về thông tin, truyền thông thương hiệu, tư vấn, thẩm định, đào tạo, tổ chức hội nghị, hội thảo về công nghệ thông tin, truyền thông Internet và thương mại điện tử; Hợp tác với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước trong quy định pháp luật cho phép để thực hiện nhiệm vụ.

Tài khoản chưa xác thực

TẠP CHÍ THƯƠNG HIỆU VIỆT đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn