Tập đoàn Viễn thông Quân Đội Viettel - Chi nhánh Viettel Hải Dương tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 169 Bạch Đằng - Phường Trần Phú - TP Hải Dương

Điện thoại: 03206255558

Website:

Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel được thành lập ngày 05/4/2007, trên cở sở sát nhập các Công ty Internet Viettel, Điện thoại cố định Viettel và Điện thoại di động Viettel.

Tài khoản chưa xác thực

Tập đoàn Viễn thông Quân Đội Viettel - Chi nhánh Viettel Hải Dương Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Tập đoàn Viễn thông Quân Đội Viettel - Chi nhánh Viettel Hải Dương

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn