Tập đoàn Viễn thông Quân Đội Viettel - Chi nhánh Viettel Hải Dương tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 169 Bạch Đằng - Phường Trần Phú - TP Hải Dương

Website:

Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel được thành lập ngày 05/4/2007, trên cở sở sát nhập các Công ty Internet Viettel, Điện thoại cố định Viettel và Điện thoại di động Viettel.

Tài khoản chưa xác thực

Tập đoàn Viễn thông Quân Đội Viettel - Chi nhánh Viettel Hải Dương đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn