Tham&Wong (VN) Co Ltd tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 6, Ngõ 2, Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hn

Website:

Công ty TNHH Tham & Wong (VN) là một trong các chi nhánh của Tham & Wong LLP của Singapore. Tham& Wong cung

cấp các dịch vụ tư vấn thiết kế kết cấu, thiết kế hệ thống kỹ thuật công trình (M&E) cho các dự án hạ tầng, công trình dân

dụng và công nghiệp, đặc biệt là các dự án nhà cao tầng ở các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Việt Nam...

Ở VN, Công ty TNHH Tham & Wong (VN), có trụ sở ở 52 Đông Du, Q1, TP. Hồ Chí Minh và văn phòng đại diện tại Hà Nội ở

Số 6, Ngõ 2, Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, HN. Công ty chủ yếu thực hiện công việc thiết kế xây dựng công trình dân dụng và

công nghiệp, bao gồm thiết kế kết cấu và M&E.

Các dự án đang tham gia: Tricon Towers, Bay View Towers, Mulberry Lane, Vimeco v.v.

Tài khoản chưa xác thực

Tham&Wong (VN) Co Ltd đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn