Thời trang Canifa tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: P.1602 - 24T2 - Khu Đô Thị Trung Hòa

Điện thoại: 042811308

Website: canifa.com.vn

Là một công ty chuyên về hàng dệt len đã có thương hiệu là Canifa.

Tài khoản chưa xác thực

Thời trang Canifa Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Thời trang Canifa

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn