Thời trang Canifa tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: P.1602 - 24T2 - Khu Đô Thị Trung Hòa

Website: canifa.com.vn

Là một công ty chuyên về hàng dệt len đã có thương hiệu là Canifa.

Tài khoản chưa xác thực

Thời trang Canifa đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn