Tiger Drylac Vietnam Co., Ltd.

TIGER Coatings is a tradition-rich corporate group active around the world with 10 production locations and 3 R&D centers, with its core brand TIGER Drylac® powder coatings. TIGER Drylac Vietnam was the first powder coatings manufacturer in Vietnam.

TIGER Coatings là một tập đoàn các công ty giàu truyền thống, với 10 Nhà máy sản xuất và 03 trung tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Sản Phẩm. Thương hiệu chính là Sơn Bột TIGER Drylac®. Công ty TNHH TIGER Drylac Việt nam là công ty sản xuất Sơn Bột đầu tiên tại Việt Nam.
Chia sẻ
Tiger Drylac Vietnam Co., Ltd. đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn