Công Ty TNHH Đức Hoàng

- Hệ thống gồm các cấu phần được thiết kế đồng bộ với nhau để hoạt động hoàn toàn tự động và khép kín, từ giai đoạn trồng, chăm sóc và thu hoạch rau.
- Toàn bộ tháp trồng rau được đặt bên trong nhà kính có hệ thống kiểm soát khí hậu: nhiệt độ, ẩm độ, CO2, Oxy giúp đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng tốt nhất từ giai đoạn gieo đến thu hoạch.
- Hệ thống kiểm soát khí hậu được kết nối với hệ thống máy tính điều khiển của nhà kính. Khi điều kiện thời tiết bên ngoài nhà kính thay đổi thì hệ thống kiểm soát này sẽ tự đồng điều chỉnh để tạo ra điều kiện thời tiết có lợi nhất cho cây trồng sinh trưởng bên trong nhà kính.
Chia sẻ
Công Ty TNHH Đức Hoàng đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn