CÔNG TY TNHH HUVIS WATER VIỆT NAM

Công ty TNHH Huvis Water Việt Nam là một công ty đầu tư 100% vốn nước ngoài chuyên ngành lắp đặt, thi công hệ thống xử lý nước thải.Được thành lập ngày 19/01/2016 theo giấy phép số 0313626589 của sở KHĐT TP. HCM, hoạt động trong lĩnh vực: lắp đặt, thi công hệ thống xử lý nước thải, dịch...
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH HUVIS WATER VIỆT NAM đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn