Tổng công ty bảo hiểm BIDV tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 472 Nguyen Thi Minh Khai, Q3,

Website:

BIC là thành viên của ngân hàng thương mại lớn BIDV. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt ra đời trên cơ sở chiến lược thành lập Tập đoàn tài chính mang thương hiệu BIDV thông qua việc BIDV mua lại phần vốn góp của Tập đoàn

Tài khoản chưa xác thực

Tổng công ty bảo hiểm BIDV đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn