Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel - CN Bình Thạnh

Tổng quan về Công ty
Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL
Tên giao dịch: VIETTEL POST JOINT STOCK CORPORATION
Tên viết tắt: VTP
Chia sẻ
Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel - CN Bình Thạnh đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn