Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8- Chi nhánh Xuất khẩu lao động và Hợp tác quốc tế tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Phòng 901, Tòa Nhà 167 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

Website: cienco8.com

Văn phòng Tư vấn và Hợp tác Quốc tế thuộc Chi nhánh Xuất khẩu lao động và Hợp tác Quốc tế của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và giới thiệu việc làm tại Singapore.

Tài khoản chưa xác thực

Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8- Chi nhánh Xuất khẩu lao động và Hợp tác quốc tế đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn