Trung tâm Giới thiệu Việc làm Thanh niên tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Website:

Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên TW Đoàn. Địa chỉ: 347 Đội Cấn, Hà Nội. là địa chỉ tin cậy với các bạn Sinh viên, Thanh niên và người lao động trong cả nước. Thường xuyên tổ chức tư vấn và giới thiệu việc làm miễn phí!.

Tài khoản chưa xác thực

Trung tâm Giới thiệu Việc làm Thanh niên đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn