Trung tâm Hỗ trợ và phát triển giáo dục Thế Việt

Trung tâm Hỗ trợ và phát triển giáo dục Thế Việt là đơn vị trực thuộc Viện nghiên cứu giáo dục IPD.
Trung tâm triển khai các chương trình, dự án giáo dục, giáo dục sớm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang: Chương trình Tiếng Anh với người nước ngoài, chương trình Sunbot - lập trình tư duy cho trẻ, STEAM
Chia sẻ
Trung tâm Hỗ trợ và phát triển giáo dục Thế Việt đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn