Trung tâm Kế toán Tài Chính Thuế VAFT VIETNAM tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Lầu 5, 79 Trương Định, P.Bến Thành, Q.1

Điện thoại: ĐT: 08.62.999.444 DD: 0909027266

Website: www.ketoanthue.vn

Trung tâm Kế toán Tài Chính Thuế VAFT VIETNAM
chuyên hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, dịch thuật
- Đào tạo nghiệp vụ tin học.
- Đào tạo kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán trưởng, Đại lý thuế
- Đào tạo kế toán máy( Fast, Misa)
- Đào tạo kế toán trên Excel.
- Đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ sống và phần mềm
- Nhận dịch vụ kế toán
- Dịch vụ kiểm toán

Tài khoản chưa xác thực

Trung tâm Kế toán Tài Chính Thuế VAFT VIETNAM Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Trung tâm Kế toán Tài Chính Thuế VAFT VIETNAM

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn