Trung tâm Khai thác vận chuyển

Trung tâm Khai thác Vận chuyển có nhiệm vụ tổ chức xếp dỡ, giao nhận túi gói bưu chính tại các điểm giao nhận gồm: bưu cục trên mạng đường thư thuộc Bưu Điện TP Hồ Chí Minh giao cho đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, khai thác theo quy định; sân bay, nhà ga, bến cảng và trên các phương tiện...
Chia sẻ

Việc làm Trung tâm Khai thác vận chuyển tuyển dụng

Đã tìm thấy 1 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Trung tâm Khai thác vận chuyển

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Kế Toán Trưởng Lương Trên 10 Triệu

Trung tâm Khai thác vận chuyển

Hồ Chí Minh 12-15 triệu 05-09-2019

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn