Trung Tâm Kinh Doanh Bitis Đà Nẵng tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Đường Số 02 - Kcn Hòa Khánh-Quận Liên Chiểu-Đà Nẵng

Website:

Tiền thân của Trung tâm kinh doanh Biti’s Đà Nẵng là Chi nhánh Biti’s Đà Nẵng được thành lập ngày 20/08/1994 trụ sở tại 246 Ông Ích Khiêm – TP. Đà Nẵng.
Sau hơn 12 năm Chi nhánh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Tổng Công ty ra quyết sách đầu tư nâng cấp Chi nhánh thành Trung tâm nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bên cạnh mở rộng mặt bằng Kho vận chứa bán thành phẩm tại khu vực Đà Nẵng.
Từ đầu năm 2005 Ban Quản lý dự án thuộc Tổng Công ty tiến hành xây dựng Trung tâm đến tháng 04/2006 Trung Tâm Kinh Doanh Biti’s Đà Nẵng toạ lạc tại Đường số 2 – KCN Hoà Khánh – TP. Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động. Tổng diện tích sử dụng 5.114m2 Trung tâm xây dựng theo lối kiến trúc Nhà Văn phòng – Nhà Kho.
Đội ngũ CBNV gồm 96 nhân sự, Trung tâm chịu trách nhiệm quản lý thị trường 09 tỉnh Khu vực Miền Trung (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định).
Tình hình hoạt động kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2011: Đến tháng 06/2011 TTKD Biti’s Đà Nẵng có 231 TGPP tại 09 tỉnh thành.Tiêu thụ được 324,340 đôi tương ứng doanh thu thực hiện là 26,253,071,782 đồng, về số lượng hoàn thành 107.29 kế hoạch về trị giá hoàn thành 115.91 kế hoạch công ty giao. So sánh với số liệu cùng kỳ thị TT có tỷ lệ tặng trưởng dương về số lượng 14.58, về trị giá tăng trưởng dương 38.46 tương ứng tăng hơn 7.2 tỷ đồng.

Tài khoản chưa xác thực

Trung Tâm Kinh Doanh Bitis Đà Nẵng đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn