TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ KHOÁNG SẢN tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 12 ngõ 22 đường Phạm Thận Duật, Cầu Giấy, Hà Nội

Website:

Trung tâm Môi trường và khoáng sản là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần đầu tư CM.
trung tâm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, phân tích chất lượng môi trường không khí, nước thải, đất...

Tài khoản chưa xác thực

TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ KHOÁNG SẢN đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn