Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng Miền Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Ấp 5, Xã Tân Hiệp, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

Website: www.ssc.com.vn

Là một Trung tâm trực thuộc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam.
Nhiệm vụ và chức năng là nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng và sản xuất giống bố mẹ.

Tài khoản chưa xác thực

Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng Miền Nam đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn