Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng Miền Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Ấp 5, Xã Tân Hiệp, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 06503671515

Website: www.ssc.com.vn

Là một Trung tâm trực thuộc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam.
Nhiệm vụ và chức năng là nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng và sản xuất giống bố mẹ.

Tài khoản chưa xác thực

Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng Miền Nam Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng Miền Nam

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn