Trung tâm QL KTX SV DMC-579 Đà Nẵng tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Tổ 38, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 05113.772579

Website: ktxdn.vn

Liên doanh Công ty CP Đầu tư & xây dựng 579 và Công ty CP Đức mạnh là một Liên doanh có quy mô lớn, có uy tín, thương hiệu mạnh được UBND TP. Đà Nẵng giao nhiệm vụ quản lý vận hành, khai thác các khu KTX tập trung của thành phố phục vụ cho tất cả học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, TCCN trên địa bàn...

Tài khoản chưa xác thực

Trung tâm QL KTX SV DMC-579 Đà Nẵng Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Trung tâm QL KTX SV DMC-579 Đà Nẵng

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn