Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (BICATECH)

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (BICATECH)
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương (sau đây gọi là Trung tâm) là cơ quan nhà nước trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, được thành lập theo Quyết định số 40/QĐ-UB ngày 06/9/1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sông Bé.

Ngày 27/4/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND phê duyệt đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm sang cơ chế tự trang trải kinh phí theo quy định tại nghị định số 115/2005/NĐ-CP.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm được quy định tại Quyết định số 28/QĐ-SKHCN, ngày 16 tháng 2 năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương,

Tên giao dịch: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương.

Tên giao dịch quốc tế: The Center for Application of Science - Technology Progress of Binh Duong province.

Tên viết tắt: BICATECH.

Trụ sở chính: Số 26, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Chia sẻ
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (BICATECH) đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn