Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (BICATECH)

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (BICATECH)
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương (sau đây gọi là Trung tâm) là cơ quan nhà nước trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, được thành lập theo Quyết định số 40/QĐ-UB ngày 06/9/1991...
Chia sẻ
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (BICATECH) đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn