Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: D73 Tuyên Sơn, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Website: www.vts.edu.vn

Đào tạo cao đẳng các ngành chủ yếu: Mạng máy tính và truyền thông – Tin học ứng dụng – Thiết kế công nghiệp (chuyên ngành Thiết kế đồ họa) – Thiết kế nội thất – Công nghệ tự động – Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Kinh doanh quốc tế) – Kế toán – Tài chính - Ngân hàng – Marketing – Thư ký văn phòng.
Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp các ngành: Tin học (chuyên ngành Tin học lập trình, Tin học kế toán) – Kinh doanh thương mại dịch vụ - Kế toán – Nuôi trồng thủy sản – Đồ họa vi tính đa truyền thông – Hành chính văn thư – Thư ký văn phòng.
Đào tạo kỹ thuật viên: Tin học, Đồ họa
Đào tạo chứng chỉ tin học, đồ họa, ngoại ngữ, nghiệp vụ.

Tài khoản chưa xác thực

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn