Document Staff (Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu)

Cập nhật | Lượt xem: 2,567

Chi Nhánh Công Ty TNHH Giao Nhận Konet Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 4 , cao ốc Đinh Lễ , số 1 Đinh Lễ , Phường 12 , Quận 4 , TP.HCM

  • - Số lượng tuyển dụng: 5
  • - Giới tính: Không yêu cầu
  • - Tính chất công việc: Giờ hành chính
  • - Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức
  • - Thời gian thử việc: Nhận việc ngay
Mô tả

- Handling import shipment from receiving document until issue debit note
+ Work with customer about import shipment
+ Submit CD on Customs system if need
+ Prepaid Customs document if need
+ Work with shipping line, forwarder about DO, EDO, Deposit
+ Follow status of import shipment and arrange delivery plan
+ Issue debit note; make the payment for vendor
+ Daily update date into company’s system
- Support Binh Duong, Tien Giang team to handle shipment in Ho Chi Minh: arrange DO, trucking plan, issue debit note as well.
- Other tasks will be assigned by the manager
- Detail will be discussed more in the interview

- Xử lý lô hàng nhập khẩu từ khi nhận tài liệu cho đến khi phát hành ghi nợ
+ Làm việc với khách hàng về lô hàng nhập khẩu
+ Gửi CD trên hệ thống Hải quan nếu cần
+ Chứng từ hải quan trả trước nếu cần
+ Làm việc với hãng tàu, giao nhận về DO, EDO, ký gửi
+ Thực hiện theo tình trạng lô hàng nhập khẩu và sắp xếp kế hoạch giao hàng
+ Phát hành giấy ghi nợ; thanh toán cho nhà cung cấp
+ Ngày cập nhật hàng ngày vào hệ thống công ty
- Hỗ trợ đội tuyển Bình Dương, Tiền Giang xử lý lô hàng tại Hồ Chí Minh: sắp xếp DO, kế hoạch vận chuyển, phát hành giấy nợ.
- Các nhiệm vụ khác sẽ được giao bởi người quản lý
- Chi tiết sẽ được thảo luận nhiều hơn trong cuộc phỏng vấn

Yêu cầu

- Experience: 1 Year
- Colleges or Bachelor degree of Economy, Foreign Trade is preferable
- IT: Good at MS office / Ecus/ FMS (will learn after jointing in to Konet)
- Language: English at least Level B, TOEIC 450
- Skill: Good interpersonal, communication skills.
- Willing to learn, being careful, conscientious and enthusiastic

- Kinh nghiệm: 1 năm
- Cao đẳng hoặc Cử nhân Kinh tế, Ngoại thương được ưu tiên
- CNTT: Tốt tại MS office / Ecus / FMS (sẽ học sau khi liên kết với Konet)
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh ít nhất là B, TOEIC 450
- Kỹ năng: Giao tiếp tốt, kỹ năng giao tiếp.
- Sẵn sàng học hỏi, cẩn thận, tận tâm và nhiệt tình

Quyền lợi

- Salary: Negotiable
- Social – Health Insurance paid fully.
- Professional and Friendly Working Environment.
- 13th month salary per year.
- Review salary each year
- Holidays: According to state regulations.
- Participating in tourism company according to director ‘s decision.

- Lương thỏa thuận
- Đóng bảo hiểm y tế xã hội đầy đủ.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
- Lương tháng thứ 13 mỗi năm.
- Xét tăng lương mỗi năm
- Ngày lễ: Theo quy định của nhà nước.
- Tham gia vào công ty du lịch theo quyết định của giám đốc.

Hạn nộp 08-06-2020
Hình thức nộp

Bấm "NỘP HỒ SƠ" để ứng tuyển

Thông tin liên hệ

Người liên hệ

Ms.Thùy

Địa chỉ

Lầu 4 , cao ốc Đinh Lễ , số 1 Đinh Lễ , Phường 12 , Quận 4 , TP.HCM

Vui lòng bấm "NỘP HỒ SƠ" để ứng tuyển công việc này
Người tìm việc cảnh giác với các hình thức lừa đảo >> XEM CHI TIẾT

Tags

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn