Viện Đào Tạo Mở Ngiên Cứu và Phát Triển Bolt – Trường Đại Học Bình Dương tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 504, Đại Lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Website: www.bolt.bdu.edu.vn

Viện Đào Tạo Mở Ngiên Cứu và Phát Triển Bolt – Trường Đại Học Bình Dương chuyên đào tạo các khóa học Anh Văn, Hàn Ngữ, Tin Học, Kỹ năng mềm.

Tài khoản chưa xác thực

Viện Đào Tạo Mở Ngiên Cứu và Phát Triển Bolt – Trường Đại Học Bình Dương đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn