Viện Đào Tạo Mở Ngiên Cứu và Phát Triển Bolt – Trường Đại Học Bình Dương tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 504, Đại Lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0650 3879079

Website: www.bolt.bdu.edu.vn

Viện Đào Tạo Mở Ngiên Cứu và Phát Triển Bolt – Trường Đại Học Bình Dương chuyên đào tạo các khóa học Anh Văn, Hàn Ngữ, Tin Học, Kỹ năng mềm.

Tài khoản chưa xác thực

Viện Đào Tạo Mở Ngiên Cứu và Phát Triển Bolt – Trường Đại Học Bình Dương Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Viện Đào Tạo Mở Ngiên Cứu và Phát Triển Bolt – Trường Đại Học Bình Dương

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn