Viện Tài Nguyên môi trường và phát triển bền vững tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Tầng 5, 6 114 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0437821534

Website:

Viện Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững là coq quan Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và dự báo biến động tài nguyên và môi trường, nghiên cứu công nghệ khai thác tài nguyên thân thiện với môi trường và công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, thực hiện các dịch vụ về khoa học công nghệ, điều tra cơ bản, quản lý về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

Tài khoản chưa xác thực

Viện Tài Nguyên môi trường và phát triển bền vững Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Viện Tài Nguyên môi trường và phát triển bền vững

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn