Viet Village Restaurant (Công Ty TNHH Nhà Hàng Làng Việt)

Welcome to Viet Village Restaurant
Viet Village được khai sinh trong ngôi nhà kiến trúc thời thuộc địa. Viet Village tái tạo một không gian đặc trưng vào thời điểm giao thoa văn hóa khi Viêt Nam mở cửa giao thương mậu dịch với các nước Đông Dương vào những 1858 – 1945.


Chia sẻ

Việc làm Viet Village Restaurant (Công Ty TNHH Nhà Hàng Làng Việt) tuyển dụng

Đã tìm thấy 5 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Viet Village Restaurant ( TNHH Nhà Hàng Làng Việt)

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn