VNG - Công Ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam

Tại VNG Value, ISO 9001:2015 đã được xây dựng tập trung vào hệ thống quản lý hiện đại trong đó, quan trọng nhất là hệ thống quản trị rủi ro. Sau một thời gian áp dụng và đánh giá nội bộ trước khi mời WCert tham gia đánh giá chính thức, VNG Value đã nhận thấy sự cải thiện đáng kể hiệu quả của công tác quản trị điều hành, quản lý chất lượng, các sai sót được hạn chế, rủi ro nghiêm trọng hầu như không xảy ra, tiết kiệm được thời gian và giảm thiểu chi phí, từ đó năng suất lao động được cải thiện rất nhiều, đồng thời gia tăng giá trị cho khách hàng.
Chia sẻ
VNG - Công Ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn