VPDD CTY CP TNHH/XÍ NGHIỆP NGŨ KIM BỬU THUẬN tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 32DC08 KDC Việt - Sing , Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 06503713990

Website: http://www.xhiehchin.com

CP TNHH/ XÍ NGHIỆP NGŨ KIM BỬU THUẬN với trụ sở chính ở Đài Loan thành lập với lĩnh vực hoạt động chính của công ty: Bán sỉ điện khí, bán sỉ thiết bị cơ khí, bán sỉ tư liệu điện vụ, bán lẻ ngũ kim, bán lẻ khuôn mẫu; mậu dịch quốc tế.
Hiện công ty thành lập chi nhánh, văn phòng đại điện ở nhiều nước như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam,....

Tài khoản chưa xác thực

VPDD CTY CP TNHH/XÍ NGHIỆP NGŨ KIM BỬU THUẬN Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty VPDD CTY CP TNHH/XÍ NGHIỆP NGŨ KIM BỬU THUẬN

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn