VPĐD STÔUBLI (H.K.) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Staubli is one of the world's leading manufacturers of high-speed textile machinery since 1892,
we are currently expanding our after sales service team in Vietnam

Stäubli (H.K.) Ltd. Representative Office in Ho Chi Minh City:
Stäubli is a mechatronics solutions provider with three dedicated activities: Connectors, Robotics and Textile,...
Chia sẻ
VPĐD STÔUBLI (H.K.) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn