Vsip Bac Ninh Co., Ltd tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Phu Chan, Tu Son, Bac Ninh

Website: vsip.com.vn

VSIP Bac Ninh Co., Ltd is developing an area of 700ha of industrial park & township development in Bac Ninh province and we are seeking for a team of experienced candidates to work in Bac Ninh for the following positions.

Tài khoản chưa xác thực

Vsip Bac Ninh Co., Ltd đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn