Xe Lam Bistro

Xe Lam là 1 nhà hàng có tiến nằm trên đường Thành Thái. Hoạt động được 3 năm. Hiện nhà hàng đang mở rộng nên cần...
Chia sẻ
Xe Lam Bistro đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn